Minu konto

Kasutustingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad Jacadi e-poest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Foxtest OÜ (edaspidi Jacadi) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Jacadi jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-poes.

2. Hinnainfo
1) Kõik e-poes Jacadi toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2) Ostuhinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija poolt valitud tarneviisile ja Tarbija asukohale. Kauba saatmiskulud kannab Tarbija. Jacadi saadab kaupa Eesti, Soome ja Lätti. Kättetoimetamise postitasu kuvatakse Tarbijale tellimuse vormistamisel ostukorvis. 
3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest, vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (15 minutit peale tellimuse vormistamist).
4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Jacadi vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
5) Jacadi jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-poes Jacadi.

3. Tellimuse vormistamine
1) Jacadi e-poest tellimuse sooritamiseks on vajalik eelnevalt registreeruda.
2) Kauba tellimiseks lisage soovitud tooted ostukorvi.
3) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise meetod ja vajutage lingile „Maksmaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda krediitkaardiga.
5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) E-poes vormistatud tellimusi käsitletakse tööpäeviti (nt E−R 10:00−19:00).

4. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub Jacadi andma Tarbijale üle olemasoleva või tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale. Tarbija kohustub Jacadi-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole mingil põhjusel tasutud, annulleeritakse kolme päeva jooksul peale seda, kui Tarbija ei ole Jacadiga ühendust võtnud ega tellimuse eest tasunud.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Jacadi pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Jacadi tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikapartneritele.
2) E-poes kuvatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Jacadi pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Jacadi ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal.

6. Tagastamis- ja vahetamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Tarbija käsitsema ja kasutama tooteid nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vorm on lisatud saadetisele ning tagastada see hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Pakiautomaadi kaudu tellitud tooted tuleb tagastada sama uksekoodi kasutades. Postkontorisse või kulleriga tellitud tooted tuleb tagastada aadressile Väike-Karja 12, 10140, Tallinn.
4) Kauba tagastamise kulud kannab ostja, väja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt. vale- või defektiga easi). 14 päeva jooksul on õigus  saata tagasi siltidega ja puhtad tooted. Kliendil on võimalus vahetada või tagastada korralik toode ka Jacadi kaupluses arve alusel, mis on talle pakiga kaasa pandud.
5) Jacadi tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud eseme transpordiga seotud kulud.

7. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Jacadil on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud e-poes eraldi nõusoleku.
5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Jacadil ligipääs.

8. Pretensioonide esitamise kord
1) Jacadi vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kuue kuu jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Jacadi poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad jacadi ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Jacadi.
5) Jacadi ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@jacadi.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda Jacadi-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Jacadi-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Jacadi ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
10) Kui Jacadi kauplus/ e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.
11) Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik esitada kaebus ODR-platvormi kaudu (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine), mis asub aadressil Tarbijavaidluste komisjoni poole.

9.Kauba saadavus
Jacadi teeb endast parima, et e-poes kuvatud tooted oleksid saadavad, kuid erandkorras võib esineda olukord, kus laoseis ei vasta veebilehel näidatule. Sel juhul tagastab Jacadi Tarbijale raha järgmise 3 tööpäeva jooksul või kokkuleppel Tarbijaga asendab tellitud Toote samaväärse teise Tootega.

10. Tootefotod
Jacadi teeb kõik endast oleneva, et tooted oleksid võimalikult hästi esitletud, kuid tänu arvutimonitoride erinevusele, valgustusele ning toodete materjalide erinevatele karakteristikutele võib esineda väikseid erinevusi tootefoto ja tegelikkuse vahel. Jacadi ei vastuta nende visuaalsete erinevuste eest.